Regulamin najmu

1. Sprzęt budowlany i elektronarzędzia wynajmowane są na doby - prezentowane w cenniku ceny są stawkami dobowymi.
2. Stawki wekendowe uzgadniane indywidualnie.
3. Istnieje możliwość negocjacji cen wynajmu.
4. Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa ilość urządzeń, dłuższe okresy). W takim przypadku warunki najmu są negocjowane indywidualnie.
5. Szczegółowe warunki najmu reguluje umowa najmu.
6. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę (opłaty transportowe w cenniku) oraz serwis.
7. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

Spółki prawa handlowego:
- Dokumenty rejestrowe: wyciąg z KRS (nie starszy niż 6 miesięcy),
zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON (oryginały do wglądu).
- Pisemne pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki, upoważniające do odbioru osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.

Jednostki budżetowe:
- Dokumenty rejestrowe: wyciąg z KRS (nie starszy niż 6 miesięcy),
zaświadczenie o nadaniu numerów NIP oraz REGON (oryginały do wglądu).
- Pisemne zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej.
- Pisemne pełnomocnictwo podpisane przez kierownika jednostki budżetowej, upoważniające do odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
- Dowód osobisty.
- Drugi dokument tożsamości powierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego.
- Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o nadaniu numerów NIP oraz REGON (oryginały do wglądu).
- Pisemne pełnomocnitwo podpisane przez właściciela firmy, upoważniające do odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu (pierwszy najem osobiście przez właściciela).

Osoby fizyczne:
- Dowód osobisty.
- Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego.
- Dodatkowy dokument, np. zapłacony rachunek opłat stałych (tylko w przypadku najmu urządzeń o wartości przekraczającej 3 000 PLN).